Ankieta z pytaniami

Wprowadzenie
Niniejsze badanie jest prowadzone przez Katedrę Informatyki WME oraz Katedrę Studiów Edukacyjnych WNHiS Akademii Marynarki Wojennej. Celem niniejszego pomiaru jest poznanie korelacji pomiędzy zmiennymi osobowościowymi a siłą haseł tworzonych przez użytkowników w internecie. Autorką formularza elektronicznego jest Ewa Serafin - formularz powstał w ramach pisania pracy inżynierskiej.
Badanie dokonane za pomocą tego narzędzia ma charakter anonimowy. Uzyskane dane będą zabezpieczone i wykorzystane tylko do celów badawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Nikt z biorących udział w badaniu nie będzie miał wglądu do wyników badania w trakcie dokonywania pomiaru.
Niniejszy kwestionariusz ankiety składa się z sześciu części poprzedzonych krótką metryką i pytaniem o wyrażenie zgody na udział w badaniu. Z badania można w dowolnym czasie zrezygnować. Z góry dziękujemy za pomoc w badaniu!

Podaj płeć:

Ile masz lat?

Podaj numer grupy:

Część TESTOWA pierwsza

Proszę uważnie przeczytaj poniższe twierdzenia. Przy każdym zdaniu zaznacz odpowiedź, która najlepiej wyraża Twoją opinię.
1 – zdecydowanie się nie zgadzam;
2 – nie zgadzam się;
3 – raczej się nie zgadzam;
4 – raczej się zgadzam;
5 – zgadzam się;
6 – całkowicie się zgadzam

Zwykle biorę pod uwagę różne opinie na temat danego zjawiska, nawet wówczas, gdy mam już wyrobiony pogląd
Unikam niejasnych sytuacji
Myślę, że dobrze uporządkowane życie jest zgodne z moim temperamentem
Czuję się źle, kiedy nie rozumiem powodów, dla których pewne sytuacje zdarzają się w moim życiu
Unikam brania udziału w wydarzeniach, nie wiedząc, czego mogę się po nich spodziewać
Zwykle podejmuję ważne decyzje szybko i pewnie
Mogę opisać siebie jako osobę niezdecydowaną
Podejmując większość ważnych decyzji, borykam się z mnóstwem sprzeczności
Przyglądając się większości sytuacji konfliktowych, potrafię zwykle dostrzec racje obu stron
Unikam przebywania wśród ludzi, którzy są zdolni do nieoczekiwanych działań
Dopiero ustalenie spójnych reguł umożliwia mi cieszenie się życiem
Cenię sobie zorganizowany styl życia
Czuję dyskomfort, gdy czyjeś czyny lub intencje są dla mnie niejasne
Zwykle dostrzegam wiele możliwych rozwiązań problemu, przed którym stoję
Unikam sytuacji, których konsekwencji nie da się przewidzieć

Część druga

Wyobraź sobie sytuację, że dane logowania klientów banku internetowego w którym masz rachunek wyciekły (dostały się w ręce hakerów). Bank przesłał Ci informację zachęcającą do niezwłocznej zmiany hasła. Utwórz nowe hasło w polu poniżej.
Uwaga: Nie podawaj żadnego Twojego prawdziwego hasła.

Część trzecia

Proszę uważnie przeczytaj poniższe twierdzenia i zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się z nimi.
1 - zdecydowanie się nie zgadzam;
2 – nie zgadzam się;
3 – raczej się nie zgadzam;
4 – nie mam zdania;
5 - raczej się zgadzam;
6 – zgadzam się;
7 – całkowicie się zgadzam;

Moje przekonania o sobie często są ze sobą sprzeczne
Potrafię zmienić zdanie o sobie z dnia na dzień
Spędzam dużo czasu zastanawiając się, jaką osobą właściwie jestem
Czasami mam wrażenie, że nie jestem osobą, jaką wydaję się być innym ludziom
Kiedy myślę o swojej przeszłości, nie jestem pewien/pewna jaką osobą byłem/byłam
Zazwyczaj moje cechy osobowości/charakteru nie są ze sobą sprzeczne
Czasami myślę, że innych ludzi znam lepiej niż siebie
Moje przekonania na temat siebie zmieniają się dość regularnie
Gdyby ktoś zapytał mnie o zdanie na mój własny temat, moja odpowiedź mogłaby być inna każdego dnia
Nawet gdybym chciał/a trudno byłoby mi powiedzieć, jaki/a naprawdę jestem
Ogólnie rzecz biorąc, wiem dokładnie kim jestem i jaki jestem
Często jest mi trudno podjąć decyzję, gdyż tak naprawdę nie wiem, czego chcę

Część czwarta

Oceń „siłę” zaprezentowanych haseł.

Kemezrp1996!
pijekawebezmleka
Qwerty123456
studiuje_na_AMW!
Ola@Ola@Ola@
zaq!@wsxcde#

Część piąta

Przeczytaj uważnie poniższe zdania, opisujące różne zachowania, uczucia i myśli ludzi. Zastanów się nad każdym z nich - w jakim stopniu opisuje ono również Ciebie takiego/taką, jakim/jaką zwykle jesteś? Ludzie są bardzo różni, więc nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Za każdym razem po prostu szczerze odpowiedz na pytanie, w jakim stopniu dane stwierdzenie opisuje Ciebie.
1 - całkowicie nietrafnie mnie opisuje;
2 - raczej nietrafnie mnie opisuje;
3 - trochę trafnie, a trochę nietrafnie mnie opisuje;
4 - raczej trafnie mnie opisuje;
5 - całkowicie trafnie mnie opisuje.

Jestem duszą towarzystwa.
Niezbyt obchodzą mnie inni ludzie.
Zostawiam moje rzeczy gdzie popadnie.
Zwykle jestem zrelaksowany/a.
Mam bogate słownictwo.
Trzymam się z boku.
Jestem wyrozumiały/a dla uczuć Innych ludzi.
Bez zwłoki wypełniam codzienne obowiązki.
Często martwię się czymś.
Mam trudności ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć.
Rozmawiam z wieloma różnymi ludźmi na przyjęciach.
Nie interesują mnie problemy innych ludzi.
Często zapominam odkładać rzeczy na miejsce.
Rzadko czuję się przygnębiony/a.
Mam głowę pełną pomysłów.
Wśród nieznajomych jestem małomówny/a.
Znajduję czas dla innych.
Postępuję zgodnie z harmonogramem.
Często miewam huśtawki nastrojów.
Nie mam zbyt bogatej wyobraźni.

Część szósta

Wyobraź sobie scenariusz, w którym Twój główny dostawca usług poczty elektronicznej został zaatakowany i istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoje dane uwierzytelniające (adres e-mail oraz hasło) wyciekło. Adres ten jest Twoim głównym kontem e-mail, skrzynka pocztowa zawiera wrażliwe dane (umowy, ważną korespondencję, itp.). Z powodu tego incydentu dostawca usługi żąda od wszystkich swoich użytkowników niezwłocznej zmiany hasła. Utwórz nowe hasło w polu poniżej.

Uwagi:
Utwórz najbezpieczniejsze hasło, które będziesz w stanie zapamiętać. Nie podawaj żadnego Twojego prawdziwego hasła.
To hasło powinno być inne niż to, które utworzyłeś w części 2 (bank).